Папа Франциск: „Винаги помнете деня на кръщението си“ (пълен текст)

8 януари 2018, 16:10

Размишление на папа Франциск преди молитвата „Ангел Господен“
7 януари 2018 г., празник Кръщение Господне,
площад „Св. Петър“

„Скъпи братя и сестри, добър ден!
С днешния празник Кръщение Господне приключва времето на Рождество Христово. Той ни приканва да помислим за нашето собствено кръщение. Исус пожела да получи кръщението, проповядвано и отслужвано от Иван Кръстител в Йордан. Ставало дума за едно покайно кръщение: онези, които се приближавали, изразявали желанието си да бъдат очистени от греховете и с помощта на Бог се задължавали да започнат един нов живот.
Сега вече разбираме голямото смирение на Исус, Който, без да имал грях, се наредил на опашката с каещите се, смесил се с тях, за да бъде кръстен във водите на реката. Само какво смирение от страна на Исус! И постъпвайки така, Той показал нагледно онова, което чествахме на Рождество Христово – готовността на Исус да се потопи в реката на човечеството, да вземе върху Себе Си човешките недостатъци и слабости, да сподели желанието на хората за освобождение и надмогване на всичко онова, което ги държи далеч от Бог и ги отчуждава от братята. Както във Витлеем, така и по бреговете на Йордан, Бог спазва обещанието Си да се погрижи за съдбата на човешките същества, и Исус е окончателният и видим знак за това. Той се погрижи за всички нас, Той се грижи за всички нас, в живота, всекидневно.
Днешното Евангелие подчертава, че Исус, „когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него“ (Мк. 1, 10). Светият Дух, Който е действал още от началото на сътворението и бе водил Мойсей и народа в пустинята, сега слиза в пълнота върху Исус, за да Му даде силата да осъществи Своята мисия в света. Духът е авторът на кръщението на Исус, както и на нашето кръщение. Той отваря очите на сърцето ни за истината, за цялата истина. Насочва живота ни по пътя на милосърдната любов. Той е дарът, Който Отец е дал на всеки от нас в деня на нашето кръщение. Той, Духът, ни предава нежността на божествената прошка. И пак Той, Светият Дух, е Този, Който прави възможно да се чуе Словото на откровението на Отца: „Ти си Моят Син“ (ст. 11).
Празникът Кръщение Господне е призив към всеки християнин да си спомни за своето собствено кръщение. Няма как да ви питам дали си спомняте деня на вашето кръщение, защото мнозинството от вас сте били малки, както и аз; още от мънички сме били кръстени. Но ще ви задам един друг въпрос: знаете ли датата, на която сте били кръстени? Знаете ли в кой ден сте били кръстени? Всеки да си помисли. И ако не знаете датата или сте я забравили, върнете се вкъщи и питайте майка си, баба си, леля си, чичо си, дядо си, кръстника си, кръстницата си: на коя дата? И тази дата трябва винаги да я помним, защото е празничен ден, денят на нашето начално освещаване; денят, в който Отец ни е дал Светия Дух, Който ни насърчава да тръгнем на път; това е денят на голямата прошка. Не забравяйте: коя е датата на моето кръщение?
Да призовем майчината закрила на Пресвета Дева Мария, та всички християни да могат все по-добре да проумяват дара на кръщението и да се ангажират да го преживяват с последователност, свидетелствайки любовта на Отца и Сина, и Светия Дух.“

Източник: © Светият Престол
Превод: © www.catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар