Според кардинал Маркс нямало проблем в някои случаи Църквата да благославя хомосексуални съюзи

6 февруари 2018, 16:46

Председателят на немската Епископска конференция заяви, че според него католически свещеници могат да извършват церемонии по благославяне на хомосексуални двойки.
По време на предаване по Баварското радио кардинал Райнхард Маркс каза, че „не може да има правила“ по този въпрос. По-скоро решението за това дали един хомосексуален съюз би могъл да получи благословията на Църквата, трябвало да се вземе от „свещеник или пастирски служител“, и това да ставало индивидуално, според случая.
В интервю, излъчено в ефир на 3 февруари, по повод 10-тата му годишнина като архиепископ на Мюнхен-Фрайзинг, кардинал Маркс е попитан защо „Църквата така и не прави никакви стъпки, когато става дума за искания от страна на някои католици, като например, за ръкополагането на жени-дякони, благославянето на хомосексуални двойки или премахването на задължителния свещенически целибат“. В отговор, Маркс заявява, че според него важният въпрос, който трябвало да бъде задаван, е как „Църквата може да се справи с предизвикателствата, произтичащи от новите обстоятелства на съвременния живот“, но също и по повод някои нови вътрешни промени, „особено тези, които се отнасят до пастирската грижа“. Като обяснява това като „фундаментална насока“, насърчавана от папа Франциск, Маркс призовава Църквата да подхожда към „ситуацията според индивидуалния случай,… според съответната житейска история, биография,… съответните отношения“ с много по-голяма сериозност, като придружава хората, съобразно техните индивидуални особености.
Маркс призовава за индивидуален подход в пастирската грижа, който, по думите му, нямало как да бъде уреден от общи правила, нито е плод на релативизъм.
Подобна „пастирска грижа на близост“ можела да се прилага към хомосексуалните. По този повод Маркс заявява пред радиото: „И някой трябва също така да насърчи свещениците и пастирските служители да окуражават хората в конкретни ситуации. Аз наистина не виждам тук проблем“.
Специфичната литургична форма на такъв тип благославяне – или пък друга форма на „насърчаване“ – бил отделен въпрос, който заслужават последващо внимателно разглеждане.
Попитан дали наистина иска да каже, че „би могъл да си представи начин за благославяне на хомосексуални двойки в Католическата Църкв“, Маркс отговаря: „Да“, като добавя, че тук не би могло да има „общо решение“. Ставало дума за пастирска грижа за всеки индивидуален случай, като това намирало приложение и в други области, което нямало как да бъдат регулирани и където нямало установен сбор от правила.
Решението трябвало да се вземе от съответния пастир, според индивидуалния пастирски случай, смята Маркс, като повтаря, че от негова гледна точка, „има неща, които не могат да бъдат регулирани“.

Източник: Catholic News Agency

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар