Скандални текстове в подготвителния документ за Синода на епископите за младите хора

4 юли 2018, 11:50

Наскоро бе публикуван документът Instrumentum Laboris – официалния подготвителен текст преди предстоящия Синод на епископите за младите хора, който ще се проведе през октомври във Ватикана. Читателят обаче се натъква на текстове, които звучат странно, или най-малкото изискват някакво обяснение.
Един такъв пасаж е текстът в т. 52: „Предсинодалните срещи са доказателство, че учението на Цъквата по спорни въпроси, каквито са „контрацепцията, абортът, хомосексуалността, съжителствата, брака“ (5-та предсинодална среща) е източник на дебат сред младите хора – както вътре в Църквата, така и в обществото. Има млади католици, които намират в учението на Църквата източник на радост и които желаят „не само да продължават да се придържат към него, въпреки неговата непопулярност, но и да го разпространяват с още по-голяма дълбочина“ (5-та предсинодална среща). Онези обаче, които не го споделят, изразяват желанието си да продължат да бъдат част от Църквата и искат по-голяма яснота в това отношение. Като последица от това, предсинодалната среща настоява пред отговорните църковни лица да „посрещнат по-конкретно спорни теми като хомосексуалността и темите, свързани с gender, по отношение на които младежите вече дискутират свободно и без табу“ (11-та предсинодална среща).“

По-нататък в Instrumentum Laboris попадаме на пасаж, в който се използват термини, непознати досега за църковния език, като „gender“ и използването на съкращението LGBT: „Някои LGBT младежи, посредством различни близки сътрудници в Секретариата на Синода, изразяват желание да „получат една по-голяма близост и да усетят една по-голяма грижа от страна на Църквата, до степен, че някои се питат какво би могло да се предложи „на млади хора, които вместо формиране на хетеросексуални двойки, решават да изградят хомосексуални двойки, но преди всичко – желаят да са близки до Църквата“ (т. 197).
Както риторично питат в един италиански католически сайт: „Някои LGBT младежи??? За какво изобщо говорим? Бог нима не създаде човека мъж и жена? Да не би да искат да ни кажат, че Бог се е объркал?“.

Един категоричен отговор например откриваме в доктринална нота на вече покойния кардинал Карло Кафара от 2010 г., в която четем: „Нямам как да бъдем католици, ако по един или друг начин признаваме правото на брак между хора от един и същи пол“. В този дух са и всички документи по тази тема на Конгрегацията за доктрината на вярата, подписани от тогавашния префект кардинал Йозеф Ратцингер, по-късно Папа Бенедикт XVI.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар