На Бог трябва да се отдаде всичко

12 ноември 2018, 09:44

Във вчерашната 32-а неделя от Обикновеното време Литургията на Словото ни предложи откъси от Стария и Новия завет, в които се говори за две вдовици: вдовицата от Сарепта Сидонска, която с последните си трошички прави питка на св. Илия, и вдовицата от синагогата, която пусна единствените си две лепти в дарение. Предлагаме Ви размишление върху тези откъси на покойния✝ отец Мариуш Полцин, оставена ни от него от ноември 2015 г.

„Братя и сестри,

Понякога ни се струва, че сме ненужни, маловажни, забравени като изгубена стотинка.
В същото време нашият, на пръв поглед неуспял, човешки живот може да бъде съкровище в очите на Бог, ако го поднесем, ако го пожертваме като всичко, което имаме, за Него.
Притесняват се обикновено старите хора, болните, тези без пари, че нямат какво да дадат за Бог. Но може да поднесем като жертвен дар именно нашата старост или страданието. Заприличваме тогава на онази вдовица, която нямала нищо, а пожертвала всичко.
Интересно е, че може да се отдаде на Бог всичко, давайки Му само една монета, и може нищо да не Му се отдаде, задържайки само една монета.
По време на Светите празнични чествания и дълги по случая проповеди имаме възможността толкова много да дадем на Господ Бог: нашата умора и търпение, липсата на сън и времето.
Можем, братя и сестри, да загубим една монета – жив контакт с Господ Исус. Можем да изредим поток от думи, но все ще липсва една дума. Може човек много да шета, да е ангажиран с хиляди задачи и да забрави защо го прави.
Без значение дали притежаваме малко, или много за отдаване на Господ Бог. Дали цял живот, или само последните минути преди смъртта. Дали е останало само почистването на пода, миенето на чинии, или пък рисуването на прекрасна картина, която ще покажат в музея и ще й се възхищават тълпи хора.
Не сме в състояние да дарим Бог с богатство – нито издигайки внушителни статуи, нито сътворявайки гениални произведения на изкуството. Не сме в състоянието да обогатим Бог – нито с нито един лев, нито с касичка, пълна с пари.
Важно е едно: на Бог трябва да се отдаде всичко.
Амин.“

✝ Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
Клагенфурт, Австрия,
ноември 2015 г.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар