Дева Мария, която развързва възли: Деветница – начални молитви (7)

26 ноември 2018, 10:31

НАЧАЛНИ МОЛИТВИ

В името на Отца, и Сина и Светият Дух. Амин.
В началото на молитвата, да призовем Небесния Отец, чрез Христа нашия Господ, за да излее над нас Светия Дух – Утешителя. Той е този вътрешен Учител, Който ни учи как да се молим: „Никой не може да каже: „Исус е Господ” ако не му бъде дадено от Свети Дух” (1 Кор. 12, 3). Ето защо Църквата ни кани да Го призоваваме всеки ден, преди всичко в началото и в края на всяко едно важно дело.

Секвенция (Последование) към Свети Дух
Свети Душе, о, дойди, и прати ни от Небе лъч от светлината Си. Ти баща на бедни си, о, Дарителю, дойди, светлина в сърца, дойди. Утешител най-добър, и приятен гост в душа, и приятен полъх си. Ти почивка в труда, повей в жегата си Ти, утешение в сълзи. О, блажена светлина, напълни душите ни, сърцата на избраниците Си. Ти умий нечистото, и поливай сухото, изцери раненото. Прегърни що твърдо е, и стопли студеното, упъти заблудени. Седемте си дара дай на народа вярващ Твой, и надяващ се на Теб. Дай ни благ и свет живот, дай душата да спасим, и безкрайно щастие. Амин.

Изповядваме вярата си, като казваме Апостолския символ на нашата вяра:
„Вярвам в Бога, Всемогъщият Отец, Творец на Небето и на земята…”

Деяние на разкаяние
след като сме призовали Светия Дух и сме изповядали вярата си, оставаме за кратко време в тишина, за да изпитаме съвестта си. Ако тя ни гризе заради някакъв тежък грях, да се постараем в най-кратко време да пристъпим към тайнството на светата изповед, където срещаме Божието Милосърдие, както ни припомня и папа Франциск. Да почувстваме потребността от Божията милост в душите си, и да молим смирено Бог да ни прости греховете, като се ангажираме в бъдеще да избягваме местата и случаите за грях.

Боже мой, разкайвам се и скърбя за всичките си грехове, защото като съгреших, заслужих Твоето наказание, но още повече аз оскърбих Теб, Който си безкрайно добър и достоен за обичане над всичко. Обещавам с Твоята света помощ никога повече да не Те оскърбявам и да избягвам бъдещите случаи на грях. Милостиви Боже, прости ми.

На Света Дева Мария, Която развързва възлите
Господарко наша, Която развързваш възлите, знаеш, че моят живот е изпълнен с „възли”, които ме задушават, смачкват, потискат и ме правят роб. Поверявам се на Теб с вяра, за да можеш Ти да ги развържеш, и чрез Твоето мощно ходатайство да измолиш от Бога мир за сърцето ми, здраве за тялото и душата ми, и безкрайната радост в живота ми. Марийо, не ме оставяй да падам в изкушенията на злото, но избави ме от всяко робство, страх и несигурност. Дари ми благодатта Си, за да вървя по правилния път и да не падам в греха. Развържи възлите ми днес, и като дойде последният ми час, развържи възела на моята смърт, за да мога окончателно, освободен от всеки грях, да вляза в блажената вечност. Амин.

Превод от италиански: отец Койчо Димов,
Никополска католическа епархия

Следва

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар