Дева Мария, която развързва възли: Деветница – ден втори (9)

4 декември 2018, 11:58

ВТОРИ ДЕН НА ДЕВЕТНИЦАТА
Начални молитви /виж предишните публикации/
Света Броеница с първите три десетици

„Не бой се, Мария; защото Ти намери благодат у Бога” /Лк. 1, 30/

Молитва
Света Дево Марио, Майко на най-красивата любов, сърцето ми въздиша към Теб, Която си намерила благодат у Бога. Ти, Която се приела ангелския поздрав сред удивлението на целия всемир и си заченала Твоя Творец, Майко, винаги Дева, смили се над мен, грешника. Постоянно ме блъскат вълните на гордостта, на амбицията, на клеветата, на ревността, на гнева, на алчността, на изкушенията на плътта. Към Теб се обръщам, Света Марио, Която ни освобождаваш от тези възли на греха, за да изпросиш от Твоя Божествен Син за мен чистота на сърцето, отказ от греха, смирение, упование и поверяване на Бога. В този ден ще се ангажирам да живея една от тези добродетели, като знак за моята любов към Теб. Поставям в дланите Ти този възел /посочва се/, който ми пречи да отразявам с живота си славата Божия. Не отхвърляй молбата ми, но я чуй и изслушай с внимание. Дари ми, Света Богородице и Майко моя, една иска от любовта Ти за Исус.
О, Марио, Майко на добрият съвет, вземи този възел /посочва се/, който ми пречи, и чрез силата на Твоята десница, развържи го!
Марио, Която развързваш възлите – моли се за мен.

Казват се последните две десетици на Броеницата и заключителните молитви.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар