Какво означава да се обърнем във вярата?

10 декември 2015, 22:30

Проповед за Втора Адвентна неделя

Братя и сестри,
Какво означава да се обърнем във вярата?
Да се обърне човек във вярата не означава само да изостави, да загърби злото и онзи отвратителен свят, за да се скрие някъде около Господ Бог, някъде на безопасно.
Да се обърнем във вярата, това означава да се обърнем към Бог, именно с Него и чрез Него да намерим, като че ли отново, целия изгубен свят.
Да се обърнем във вярата означава чрез Господ Бог, вярата, Христос и Евангелието да погледнем целия живот и самия себе си, на всичко, което ни измъчва, което ни дразни, изнервя и ни се явява като зло.
Да се обърнем във вярата това означава да погледнем чрез Христос на собствените ни приятелства и земната ни любов, понякога по наша вина завъртяна и сложна.
Да погледнем на враждебно настроения към нас човек като на този, когото имаме задачата да обърнем, да променим, преоформим, спечелим.
Да погледнем на себе си като на камък, предназначен за обработка, камък, който Бог, отвечният Бижутер е взел в собствените Си ръце и го чупи, изглажда, оформя, шлайфа, въпреки че камъкът понякога се изплъзва из Божиите ръце, изпада на улицата, понякога в канавката, пада в блатото. Но Бог отново го взема в ръцете Си и продължава да го облагородява.
Амин.

Отец Мариуш Полцин OFM Cap.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар