Деветница за Рождество Христово – първи ден

16 декември 2018

Първи ден (16 декември)

Господи Исусе, започвайки днес нашата подготовка за честването на Твоето Рождество, ние просим от Теб Светия Дух – същия този Свети Дух, Който благовести за Твоето идване на Пресветата Дева. Защото само Той може да възбуди в нас жажда за Теб. Същата тази жажда, с която бяха изпълнени сърцата на старозаветните пророци и която преизпълни сърцето на Мария, дъщерята на Израил. Тя сигурно всеки ден се е молила в своята молитва на Бог да бъде намерена утробата на предсказаната в Стария завет жена и да се роди Спасителят. И така, Господи, както в Нея Ти осъществи Твоя предвечен замисъл, така слез и в нашите сърца. С думите от адвентните литургии ние също всекидневно ще Те призоваваме и ще просим за Твоето пришествие в нашия свят и в нашите сърца, които без Теб са вечно изпълнени с безпокойство и страх. Само Ти можеш да утолиш нашите копнежи, да промениш тъгата в радост и да покажеш смисъла на всеки момент и на всяко събитие в нашия живот. И нека Твоят Дух ни дойде на помощ в нашата слабост. „Духът ни подкрепя в нашите немощи; защото не знаем за какво да се помолим както трябва, но сам Духът ходатайства за нас с неизказани въздишки” (Рим 8, 26).
Ела, Господи Исусе! Молим Те от името на цялото човечество, което невинаги знае как да Те призовава, но винаги Те е жадувало, както Те жадуваме и ние.

Мария Челесте Кростароза
от Ордена на сестрите-редемптористки

Превод: catholic-news.bg

(Следва)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар