22 февруари: Престол на св. Петър

22 февруари 2019, 08:10

Християните в Рим честват празника Престол на свети Петър още от ІV в., като възпоменават факта, че първовърховният апостол е бил първият епископ на Вечния град. Този факт е потвърден от цялото църковно предание, а първото писмено свидетелство за него намираме при св. Климент Римски от края на I в. Първоначално този празник бил местен. Постепенно, с течение на времето, служението на Римския епископ започнало да се разкрива все повече и повече в цялата си пълнота като крайъгълен камък, който е гаранция за единството на Вселенската Църква. Така и този местен римски празник придобил всеобщо разпространение.
До литургичната реформа от 1969 г. в Католическата Църква съществуват два празника, свързани с епископската катедра (престол) на св. Петър – Престол на св. Петър в Рим (18 януари) и Престол на св. Петър в Антиохия (22 февруари). В днешния църковен календар двата празника са обединени в един, а общото им наименование е „Престол на св. Петър“, и се отбелязва на 22 февруари.
Думата „катедра“ (от латински – б. пр.) означава „седалище“, „кресло“ или „трибуна“, от която се изказва университетски професор или епископ. Още Отците на Църквата са използвали това понятие като символ на епископската власт, и най-вече – на властта на Римския епископ. В тази връзка св. Киприян (III в.) пише: „На Петър е дадено първенство, за да покаже какво е Христовата Църква, както и Катедрата“, т.е. власт да поучава и да управлява. В стремежа си още по-изразително да подчертае значението на единството, светецът добавя: „Един Бог, един Господ, една Църква и една Катедра, учредена от Христос“.

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар