За произхода и смисъла на празника „Престол на свети Петър“

22 февруари 2019, 20:17

Понятието „катедра“ идва от гръцки и буквално преведено означава седалка или трон. От древността „катедра“ се употребява в смисъл на преподавателска катедра, но и като символ за авторитета на държавен служител. Църквата възприема това: От една страна катедра означава в църковната сграда стола, който е на по-високо място до олтара, от който епископът поучава; от това понятие е образувана думата катедрала – епископска църква. От друга страна това място за сядане се използвало и се използва в преносен смисъл за апостолската власт на епископа, за задължението му да ръководи и да учи. Катедра може да означава също и епископски престол в институционен смисъл.
Така че „Катедра Петри“ първоначално означавала само „епископски престол на Петър“. Произходът на празника обаче идва от една езическа традиция. В античния Рим от 13 до 22 февруари се извършвало общо възпоменание на покойните. Хората се събирали, нареждали трапеза и по този начин си спомняли за своите починали. Това правели и първите християни, когато отивали на гроба на своите умрели близки. При това имало обичай да се поставя и един празен стол – катедра – за починалия, а на масата да се слагат ястия и за него. Тъй като точната дата на смъртта на Апостол Петър била неизвестна, християните в Рим възпоменавали първоначално своя първи епископ при общото почитане на мъртвите на 22 февруари.
Когато през ІV в. християнството станало държавна религия на Римската империя и преследванията на християните престанали, младата Църква бързала да премахне всички езически форми за почитане на мъртвите. Затова и празникът Катедра Петри получил ново значение. С катедра вече не се имал предвид стол за починалия, а епископския престол, който се полагал на Петър заради призоваването му като пастир и на който се възкачвали неговите приемници, папите.
В Галия от VІ в. започнали да празнуват на 18 януари призоваването на Петър като администратор на ключовете. Папа Павел ІV въвел през 1558 г. на тази дата да се възпоменава встъпването на апостола в длъжност в Рим.
Свети Петър е бил в Рим, където е ръководил християнската общност. Но преди това, след апостолския събор в Йерусалим (Деян 15; Гал 2,1-10), пребивавал известно време в общността на Антиохия, където през 42 г. бил избран за първи епископ и където очевидно е първият му престол. В Рим той пристигнал в последните години от живота си, където между 64-67 г. сл. Хр. загинал с мъченическа смърт.

На снимката: Тронът в пещерата в Антиохия, където се събирала първата християнска общност, днес превърната в църква. Помещението е празно, освен белия каменен олтар, който е от времето на св. Петър, статуя на апостола от 1932 г. и трона му. Пещерата е първата християнска църква в света. Отдясно има малък извор, чиято вода притежава лечебни свойства и с която днес се кръщава. Отляво има малък изход за бягство в планината.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар