Из писмото на свети Игнатий Антиохийски до магнезийци: „Защото носите Исус Христос във вас“

17 октомври 2019

Днес Църквата възпоменава свети Игнатий Антиохийски, ученик на свети Иван апостол, епископ, мъченик за вярата, автор на седемте свети писма.

Нека не бъдем невъзприемчиви към неговата благодат! Ако той подражава на нашия начин на действие, тогава вече сме загубени. Затова нека, след като сме станали негови ученици, да се научим да живеем по християнски. Защото който се нарича с друго име, а не с това, той не е от Бога. Затова отстранете стария квас, който е остарял и вкиснал и се превърнете в нов квас, който е Исус Христос. В него трябва да бъдете осолени, за да не се развали (от гниене) никой измежду вас, тъй като по миризмата ще бъдете оценявани. Не е редно да се говори за Исус Христос, а да се живее според юдаизма. Защото не християнската вяра е довела до юдаизма, а юдаизмът до християнството, към което е доведен всеки вярващ в Бога език.
Не ви пиша това, възлюбени мои, защото знам, че сред вас има хора с подобни възгледи, но, въпреки че самият съм по-малък от вас, желая да сте предпазливи, за да не попаднете в примките на празната вяра; по-скоро желая да се укрепите във вярата в рождението, страданието и възкресението, което е станало, когато Пилат Понтийски е бил управител на страната; наистина и със сигурност постигнато от Исус Христос, нашата надежда, от която никой няма да отпадне.
Винаги ще се радвам за вас, ако съм достоен за това. Защото макар и окован, не мога да надделея над някого от вас, които не носите вериги. Знам, че не сте горделиви; защото носите Исус Христос във вас; по-скоро знам, че когато ви похваля, вие се смущавате, както е написано: „Праведникът е неговият обвинител“.
Постарайте се да укрепнете в ученията на Господа и на апостолите, така че във всичко, което правите да постигате правилното за плътта и духа, вярата и любовта в Сина и в Отца и в Духа, в началото и в края, в съюз с вашия доспочтен епископ и с красиво оплетения духовен венец на вашия презвитер и вашите благочестиви дякони. Подчинявайте се на вашия епископ и помежду си, както Исус Христос на своя Отец по плът, а апостолите на Исус и на Отца и Духа, за да цари единство по плът и по дух.
Убеден, че сте изпълнени с Бог, ви говорих само накратко. Спомняйте си за мен във вашите молитви, за да имам участие в Бога, също и Църквата в Сирия, чийто член не съм достоен да бъда наречен; нуждая се от вашата молитва, обединена в Бога и от вашата любов, за да се удостои Църквата в Сирия да получи свежестта на росата от вашата Църква.
Поздравяват ви ефесяните от Смирна, откъдето ви пиша; те, както и вие, дойдоха за слава на Бога и ме ободриха във всички неща, заедно с Поликарп, епископа на Смирна. Останалите Църкви също ви поздравяват за слава на Исус Христос. На добър час на вас, които имате единството с неразрушимия Божи Дух, което е Исус Христос.

Превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар