Деветница за душите в чистилището

26 октомври 2019

Трети ден

Голямата мъка на душите в Чистилището се състои в това да виждат своите грехове, за които сега трябва да страдат в мястото за очистване. В този свят не се познава достатъчно грозотата на греха, но затова пък толкова добре на другия!
Предвечни Отче, свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, обичам Те повече от всичко, защото Ти си безкрайно добър и се разкайвам от все сърце, задето съм Те оскърбил. Вземам твърдо решение повече да не Те наскърбявам. Дари ми, о Боже, отново Твоята благодат! Смили се над мен, смили се и над бедните души, които страдат в мястото на очистването!
О, Мария, Божия Майко, ела на помощ на бедните души с Твоето мощно застъпничество! Нека Христос, Твоят многообичан Син и наш Господ и Бог, да им даде по Твоето могъщо ходатайство да участват в Неговата слава и блаженство. Амин.
Отче наш… Радвай се…
На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

(Следва)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар