Деветница за душите в чистилището

27 октомври 2019

Четвърти ден
Още сега трябва да ни боли, Боже, задето толкова често сме обиждали вечната Любов. Душите в Чистилището обаче разбират по много по-съвършен начин колко безкрайно добър е Бог и Го обичат с всички сили; затова при мисълта, че са обиждали величествения Бог те изпитват неописуема болка, която надвишава всяка друга болка.
Всемогъщи вечни Боже, обичам Те повече от всичко, защото Ти си безкрайно добър и от все сърце се разкайвам, че съм Те обиждал. Вземам твърдо решение повече да не греша. Дай ми отсега да бъда последователен; смили се над мен, смили се и над бедните души, които страдат в чистилището!
О, Мария, Майко Божия, посредница на всички благодати, Майко на вечното спасение, ела на помощ на бедните души с Твоето мощно застъпничество! Нека Христос, Твоят многообичан Син и наш Господ и Бог, да им даде по Твоето могъщо ходатайство да участват в Неговата слава и блаженство. Амин.
Отче наш… Радвай се…
На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

(Следва)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар