Деветница за душите в чистилището

30 октомври 2019

Седми ден

Неописуемата болка на душите в чистилището, които изцяло разчитат на нашата помощ, се увеличава и когато виждат особените благодеяния на Бога. Те са имали родители-християни, били са възпитавани във вярата; не им е липсвала Божията благодат. Всичко това ги кара още повече да виждат своята неблагодарност към Бога.
Всемогъщи вечни Боже, и аз бях неблагодарно създание. Ти ме чакаше с голямо търпение, така често ми прощаваше греховете ми; а аз продължавах да Те обиждам, след толкова много обещания. Боже мой, Отче небесни, смили се над мен! Разкайвам се, че съм Те оскърбявал и Ти обещавам да се покая. Смили се над мен, смили се и над душите в чистилището, дай им опрощение за всички вини и наказания, избави ги скоро и ги направи мои ходатаи за всичките ми намерения!
О, Мария, наша защитнице и помощнице, побързай с твоето мощно застъпничество на помощ на душите в чистилището!
Отче наш… Радвай се…
На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

(Следва)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар