Деветница за душите в чистилището

1 ноември 2019

Девети ден

Неописуемо големи са страданията, които душите в чистилището трябва да търпят: собствената немощ, дългото очистване, но най-голямата мъка за бедните души е в това, че са отделени от Бог, че са лишени от възможността да Го виждат.
Всемогъщи вечни Боже, как съм могъл да прекарам толкова време, в което съм бил отделен от Теб и от Твоята благодат? Прости ми, о Господи мой и Боже мой! Не допускай някога пак да загубя Твоята благодат! Моля Те също за благодат и милост за душите в чистилището! Облекчи страданията им, съкрати времето на тяхното изгнание и им дай скоро да видят Твоята слава.
Света Мария, Майко Божия, моли се за нас, грешници, сега и особено в часа на нашата смърт. Амин. О, Мария, Непорочно зачената Дево и Божия Майко, Посреднице на всички благодати, Царице на всички светци, Победителко във всички битки на Бога, ела на помощ на нас и на душите в чистилището с Твоето мощно застъпничество.
Отче наш… Радвай се…
На всички починали вечен покой дай, Господи, и вечна светлина да ги озари! Нека в мир да почиват. Амин.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар