Божията воля е да помагаме на душите в чистилището

2 ноември 2019

В небесните откровения на Св.Бригита, които са получили много одобрения от Църквата, но са били проучени и приети най-вече от Събора в Базел, пише (в ІV книга, гл.7), че ангелът, който й показал разделеното на три отделни части чистилище й казал: „Всички души, които се намират на тези места, участват в молитвите и добрите дела на Светата Църква, извършвани по света, особено в онези, които те самите са направили, докато са били живи, както и в онези, извършвани за тях от приятелите им. Знай, че както греховете са многобройни и различни, така многобройни и различни са и наказанията. Затова както гладният се радва на подадената му хапка, жадният – на напитката, тъжният – на веселието, голият – на дрехата, а болния – на леглото, в което да легне, така се радват душите и участват във всяко добро нещо, извършвано за тях в света. Да бъде благословен този, който помага през живота си на душите със своите молитви, с добрите си дела и с труда на тялото си. Защото непогрешимата справедливост на Бога желае тези души да бъдат пречистени или чрез мъките на чистилището, или да получат по-скорошно освобождение чрез добрите дела на верните.”
След това се чул вик на много гласове от чистилището: „О, Господи Исусе Христе, праведен Съдия, излей духа на твоята любов в сърцето на свещениците, на членовете на ордените и на всички онези, които в света имат духовна сила, след което ще можем да участваме повече, отколкото досега в техните песни, молитви и жертви.” После от едната страна завикали много гласове: „Боже, възнагради онези, които ни оказват помощ в нашата нищета!” Накрая извикал и един много силен глас: „Господи Боже, с непонятната си мощ дай стократна отплата на всички онези на земята, които с добрите си дела ни издигат към светлината на твоята божественост и към съзерцанието на лика ти.”

ЗАБЕЛЕЖКА: Материалите в този уебсайт, могат да бъдат копирани, публикувани и използвани само с изричното разрешение на редакцията на www.catholic-news.bg!

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар