Молбата на душите в чистилището до всички християни

3 ноември 2019

Възлюбени братя и сестри в Исус Христос! Ние, бедните души от чистилището, ви изпращаме сърдечен поздрав чрез нашите ангели-пазители и ви пожелаваме спасение и всичко добро в нашия Господ Исус Христос!

Известяваме ви, че след като бяхме взети от света и изправени пред Бог, за да му дадем сметка за действията и бездействията си, бяхме признати за виновни. Затова бяхме хвърлени в тъмнината на чистилището и трябва да останем тук, докато не изплатим обратно и последната стотинка.
Затворът, в който сме хванати, не може да се опише с човешки думи, болките и мъките, които търпим са толкова големи, различни и ужасни, че никое перо не може да ги опише на хартия.
Всички тук сме измъчвани с такива мъки, каквито на земята никой не е видял и за които не е помислял, дори най-малката мъка в чистилището е по-болезнена от най-голямата на земята! Защото вашият огън е като пламък от парче хартия в сравнение с огъня, който пречиства нас, а най-голямото мъчение за вас е като ободряване за нас. Във всичките си болки нямаме нито миг спокойствие, от едно страдание сме водени към друго. Всъщност едни към други ние имаме голямо съчувствие, но никоя душа не може да помогне на другите, нито на самата себе си.

Затова викаме към света, към скъпите ни приятели, но сме толкова далеч от тях, че те не могат да чуят плача ни. Ето защо искаме чрез нашите скъпи ангели-пазители да съобщим на всички християни за нашата бедност, но не и най-малката частица от това, което е в действителност – защото страданието, което изпитваме ние тук, не може да изкаже никой човешки език, нито един земен разум не може да си го представи.

Ах, смилете се над нас, скъпи приятели, и имайте съчувствие към нашата нужда и мъка! Ние оплакваме пред вас бедността си със сълзи на очи и ви молим чрез пролятата кръв на Исус, елате ни на помощ. Вие можете да ни помогнете, само да го пожелаете и то с минимални усилия.
Измолете за нас една Броеница или едни Литании, Отче наш и Аве Мария, и го пожертвайте на Бог в съединение със заслугите на Исус за нашето избавление. Участвайте в Светата Литургия за нас, причастявайте се за нас, придобивайте опрощения за нас, правете поклонничества за нас, дайте милостиня за нас или извършете някакво дело на покаяние. Молим ви за това. Но ако тези неща са ви трудни, то помолете един единствен път Отче наш или кажете от сърце на Господ: „Господи, дай им вечен покой!“

Тези кратки молитви, както и всички молитвени въздишки облекчават много нашите болки, защото няма друго по-малко нещо на земята, което Бог Отец да приема с по-голяма благодарност и да ни го дава за нашето избавление. Тъй като вие можете с толкова малко усилия да ни донесете такова голямо утешение и полза, не забравяйте казаните по-горе неща.

Ние не искаме вашата услуга даром, ние ще ви се отплатим хилядократно. Още сега, когато сме в мъките на чистилището, искаме да се молим за вас, защото добрият Бог изслушва нашата молитва, когато се молим за вас, но не и когато се молим за себе си. Когато след това отидем в Небето, тогава ще се молим безспирно на Бога за вас и няма да преставаме, докато не бъдем чути. Ще ви помагаме във всички ваши нужди, а в часа на смъртта ви ще ви утешаваме и ще ви пазим от Сатаната.
Когато след вашата смърт вие трябва да дойдете на това място, тогава наистина ще ви покажем, че сме ваши верни приятели. Защото тъй като, уви, сега узнаваме колко големи са болките на чистилището, толкова по-голямо съчувствие ще имаме към вас и и още по-усърдно ще молим за вашето освобождаване. Надяваме се, че нашето обещание ще ви накара да ни помогнете, ако не заради нас, то заради самите вас, с всички възможности, които имате на разположение да ни се притечете на помощ.

Понеже сега знаете за нашата голяма бедност, молим чуйте молбата ни и чрез любовта на Исус, в когото всички сме братя и сестри, избавете ни от чистилището.

Препоръчваме всички ви на добрия Бог, да ви пази, за да не дойдете никога на това място. С разплакани очи ви молим и ни се иска да бяхте видели нашите болки и да можехте да чуете плача ни, само докато се моли веднъж „Отче наш“, тогава, без да се бавите, ден и нощ щяхте да се молите за нас и да ни идвате на помощ с добри дела.

Вашите най-верни, но и най-бедни братя и сестри в Христос:

Всички страдащи души в Чистилището

Превод: Католически новини

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар