Последните неща (2)

6 ноември 2019

Продължение

Да разгледаме още малко душата.
Какво е това нещо душата? Душата е жизненият и духовен принцип на човека. Чрез душата, като принцип на живота, всички духовни функции се обобщават. Тези функции може да обясни и някой медик, но това е единство и зад него стои личност, която може да ръководи и направлява това единство, тогава то се нуждае от по-висш принцип на живота, т.е. душата. Душата е също и духовен принцип. За разлика от растението и животното, които имат само жизнен принцип, човекът има още и духовен принцип. Затова във философията се говори за духовна душа. От гледна точка на християнството душата е създадена от Бога. Следователно тя не е част от божественото, както е в източните религии. Затова тя не е божествена, а е създание и има начало, но няма край. Душата се създава при зачеването, тя е безсмъртна, тя не може да бъде унищожена, защото един духовен принцип не може да бъде унищожен. Според християнството, но и според други религии душата е засегната от първородния грях. Душата може да бъде изкупена само от Бог и нейната цел е вечното единство с Бога.

Какво казват за душата нехристиянските учения.
Източните религии казват, че душата е част от Бога. Образно Бог се представя като големият океан, а душата е капчица в него. Тя произлиза от божествения океан и самата тя е част от океана и трябва да се върне обратно в него. По този начин душата е нещо божествено. Душата съществува от вечността, защото след като е част на вечния океан и тя трябва да е вечна. Душата съществува преди влизането и в тялото, пристига на света със сблъсък, странства от тяло в тяло и трябва да се влее в нирвана или както го наричат – в празното небе, където е освободена от всички изпитания.
Езотериката казва в духа на източните религии, че душата е част от Бога и че е най-висшето аз. Душата, а оттам и човекът е божествен. Душата съществува от вечността и преди да влезе в тялото, идва на света със сблъсък, странства от тяло в тяло. И сега идва новото – езотериката интерпретира различно смисъла на странстванията на душата. Източните религии казват, че душата трябва да се върне още веднъж, за да се пречисти. Езотериката на Запада казва, че душата се връща, за да получи още един шанс. Значи тя не идва да се покайва, а да се наслаждава. Веднъж човек е в една форма на този свят, но така не е било възможно да изчерпи всички радости на живота, затова трябва да има още една възможност да се върне. Целта на душата е пълното разгръщане на собствената божественост и влизането в по-висшия духовен свят.
Какво казва Исус Христос за живота след смъртта. Има някои забележителни места. Веднъж той спори със садукеите, които не вярвали в живота след смъртта. Исус изрича думите, че Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. Един бог, който царува само над мъртвите е много слабо изображение на Бога. Също прочутите думи от Матей 28 – не се бойте от тези, които убиват тялото, но душата не могат да убият. Имаме още и прочутата притча за богаташа, който отива в ада и бедния Лазар, който отива в лоното на Авраам в Небето. Следват и думите на Исус – в дома на Отца ми има много жилища. Думата жилища има смисъл, ако някой идва в тях, за да ги обитава.

(Следва)

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар