Свети Мартин – изкоренител на езически култове

11 ноември 2019, 18:21

Свети Мартин веднага изграждал църкви и манастири там, където разрушавал езически храмове.
В едно село разрушил древен храм. Канел се да отсече бора, който стоял близо до светилището. Но главните свещеници от него и всички езичници се противопоставили. При събарянето на храма били кротки по воля на Бога. Но дървото не позволявали да бъде отсечено. Мартин ги убеждавал, че в него няма нищо свещено и че е по-добре да се присъединят към Бога, на който и той служи. Казал, че дървото трябва да се отсече, защото е посветено на злия дух.
Тогава един от езичниците, който бил по-дързък, казал: „Ако имаш малко вяра в Бога, в когото се правиш, че вярваш, остави на нас да отсечем дървото, а ти ще го хванеш, когато пада. Ако твоят Бог е, както казваш, с теб, трябва да останеш невредим.“ Мартин се съгласил, защото не се боял и твърдо се уповавал на Бога. Всички езичници приели това условие. С радост искали да видят своето дърво да падне и да убие врага на тяхното светилище. Мартин позволил да го завържат там, където всички очаквали да падне борът. Езичниците веднага започнали въодушевено да го секат. Любопитна тълпа наблюдавала отдалеч. Борът започнал да се клати и заплашвал да падне. Малко по-далеч, пребледнели от страх, стояли монаси. Обзел ги ужас, защото опасността наближавала. Загубили всяка надежда и увереност и очаквали смъртта на Мартин. А той стоял безстрашно с пълно доверие в Бога.
Борът се пропукал, наклонил се, отпуснал се и вече падал надолу, когато Мартин повдигнал ръка към него и направил знака на спасението. Обхванато скаш от вихър, дървото се наклонило назад и паднало в противоположна посока. Едва не премазало езичниците, които смятали, че там са на сигурно място.
Изумени, те се разкрещели, виждайки чудото. А монасите плачели от радост. Всички хвалели името Христово.
Станало ясно, че този ден донесъл спасение за онази местност. Защото не останал ни един от огромното множество езичници, който да не помолил за възлагане на ръцете, да не се отказал от езичеството и да не повярвал в Господ Исус. Преди идването на Мартин при тях, само малцина били приели християнството.
Чудото и примерът на светеца толкова много укрепили вярата, че сега в областта няма място, което да не е изпълнено с много посещавани църкви или силно населени манастири.

(Из Vita sancti Martini, 13)

Превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар