Да издържим с Христос до край

18 ноември 2019, 09:35

Проповед за 33-а Обикновена неделя

Преди години Маркус Роде, председател на немското представителство на организацията „Отворени врати“, заяви в интервю пред печатно издание, че в наши дни около 100 милиона християни по света са подложени на преследвания заради вярата си. Други организации, които помагат на преследваните, в опит да обрисуват мащаба на проблема, отбелязват, че днес на всеки три минути в света загива християнин, само защото е последовател на Христос. За нас, които живеем в страна, в която свободата на вероизповеданията е гарантирана от закона, е трудно да си представим това. Ние изповядваме вярата си без сериозни пречки. Все пак обаче това далеч не означава, че описаният проблем няма да засегне и нас в бъдеще. Високата скорост, с която напредва секуларизирането на съвременния свят, радикално променя неговия облик.
Преследването е част от нашето християнско призвание. Точно това чуваме и в днешното Евангелие: „…ще турят ръце на вас и ще ви изгонят, като ви предават в синагоги и в тъмници, и ви водят пред царе и управници, заради Моето име“ (Лук. 21, 12). Подобри думи на Христос намираме и в Евангелието от Иван. В прощалната Си реч Исус казва на учениците Си: „Помнете словото, що ви казах Аз: няма слуга по-голям от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят“ (Ив. 15, 20). Не това обаче е последното нещо, което казва Господ. Исус завършва прощалната Си реч с други думи: „Дерзайте: Аз победих света“ (Ив. 16, 33). Също и преди възнесението Си Той уверява учениците Си: „И ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на света“ (Мат. 28, 20). Пред лицето на тази истина, бихме могли заедно с псалмопевеца да повторим: „Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот: от кого ще се плаша?“ (Пс. 27, 1). Ако ние живеем в Бога, никаква форма на преследване не ще може да ни отдели от Онзи, Който пръв ни обикна и Който остава верен в тази любов. И, като последица от това, никой и нищо не може да ни лиши от надеждата, която възлагаме на Господ – надежда, отива отвъд границата на смъртта – надеждата за вечен живот.
Може обаче да се случи така, че самите ние да не се грижим особено добре за вярата си и за отношенията си с Господ, и по този начин – ние самите да се подложим на заплахата от загуба на спасението. Християнската вяра не е идеология, а отношения с живия Бог. Без нашите усилия и обвързаност с това е невъзможно да изградим постоянни отношения с Господ. Както и без изграждането на искрени и основаващи се на доверието отношения с Бог в молитвата, няма да успеем да укрепим вярата си. Колкото по-силна е връзката ни с Бог, толкова по-дълбока е вярата ни и по-убедително – свидетелството на живота ни. А това оскърбява онези, които отхвърлят Бог: Неговите закони за тях се превръщат в угризения на съвестта, които, за съжаление, мнозина искат да заглушат, и правят това, като използват различни видове насилие. Но дори да сме изправени пред това, ние не можем да се откажем от изискването, което подставя Евангелието пред нас: „Верен е обаче Бог, Който не ще остави да бъдете изкушени повече от силата ви“ (1 Кор. 10, 13) – казва св. Павел. Посредством верността си към Евангелието и воденето на живот според Евангелието, всекидневната дейност на християните подобно на сол придава вкус на този свят. „Но ако солта изгуби сила, с какво ще се направи солена? Тя вече за нищо не струва, освен да се хвърли вън и да се тъпче от човеците“ (Мат. 5, 13). В Откровението на св. Иван откриваме Христовите думи, отправени към Църквата в Лаодикия, които представляват предупреждение и за нас. Исус казва: „Зная твоите дела: ти не си ни студен, ни горещ; о, дано да беше студен или горещ! Така, понеже си хладък, и нито горещ, нито студен, ще те изблювам из устата Си“ (Откр. 3, 15-16). Нека никога да не чуем тези думи от Христос. Нека Го помолим да укрепи нашата вяра днес и да ни даде Духа на смелостта, за да можем измежду бедствията на този свят да издържим с Него до край, а на моментите на изпитание да гледаме като на възможност да дадем свидетелство за любовта на Христос към всеки човек.

Източник: © www.redemptorist.ru
Оригинален източник: © 2010 Koinonia Św. Pawła
Превод: © www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар