Свети Йосиф – покровител на умиращите, на девиците и на съпрузите

19 март 2020, 16:49

Йосиф от Назарет е годеник на Дева Мария Богородица и бащински покровител на Детенцето Исус. Теологичното направление за св. Йосиф се нарича йосифология.
Йосиф произхожда от рода на цар Давид (Мт 1, 1-16; Лк 1,4). Той бил син на Яков (Мт 1,16) и живял като дърводелец в Назарет.
Евангелието от Матей (Мт 1, 18-24) го представя като сгоден за Мария. Когато Мария забременяла, той искал да се отдели от нея според закона. Ангел Господен му съобщил в едно явление, че детето е заченато от Светия Дух. Доверявайки се на това, Йосиф взел Мария за жена без възражения и притеснение. След раждането на Исус му се явил Ангел, който го предупредил за планираното убийство на деца във Витлеем. Йосиф избягал с жена си и детето в Египет. По-късно те се върнали в земята на Израил (Мт 2,13-23).
В Евангелието от Лука (Лк 2,1-7) след заповедта за преброяване на народа от римляните, Йосиф тръгнал с бременната си жена за Витлеем, където се родил Исус. В Евангелието от Лука (Лк 2,41-51) родителите на Исус (без да се назовават имена) са споменати още веднъж, когато го намерили в храма и видели как беседва с книжниците. След това родителите се върнали с него в Назарет, където той им се покорявал.
Наименованието „Исус, син на Йосиф“ се среща в Евангелието от Иван (Ив 1,45 и 6,42), както и в Лк 3,23 и Лк 4,22.
В Евагелията от Лука и Матей Йосиф се появява само в детските години на Исус. От тук последвал изводът, че Йосиф е починал преди публичното явяване на Исус. Според св. Йероним той е починал преди кръщението на Исус, според апокрифни писания – преди разпъването на Исус и то в негово присъствие. Православната и римо-католическата традиция приемат въз основа на библейското свидетелство, че и след раждането на Исус Йосиф живял с Мария в така наречения „Йосифов брак“, без сексуално общуване. Споменатите в Новия Завет братя и сестри на Исус следва да се разбират като кръг от близки роднини, които приели в своя съюз Мария и Исус след смъртта на Йосиф.
Еврейското име Йосиф означава „Бог е добавил“.
Почитането на Йосиф започнало много рано в Източната Църква. В Западната Църква почитането на Йосиф започва чак около 850 г. и много колебливо, тъй като законните отношения на бащинство през средновековието се считали за трудно разбираеми. Богословското описание на личността му като баща на Христос, съпруг на Дева Мария и закрилник на нейната девственост (defensor virginitatis) водят началото си от ХV в., напр. при Бернардин от Сиена. От ХVІІ в. Йосиф, който според легендата починал в присъствието на Исус и Мария, бил почитан като покровител на умиращите, особено от йезуитите. Той е патрон също така на девиците и съпрузите.

(kathpedia)

Превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар