Отнасянето на Блажена Дева Мария в небесната слава

15 август 2020, 10:00

Днешното тържество Вземане на Божията Майка в Небесната Слава, наричан на Изток Успение Богородично, е своеобразен венец на целия кръг от Богородични празници през литургичната година. Това е най-древният и най-тържествен празник, посветен на Пресветата Дева. Бил е празнуван в Йерусалим още през пети век. Датата на празника била 15 август. Както свидетелства св. Мартин от Тур (+594), в Галия (днешна Франция) същият този празник е бил честван на 18 декември, докато в Рим винаги е бил отбелязван на 15 август, за което пък свидетелства един григориански требник, изпратен от папа Адриан I (772-795) до император Карл Велики. В намиращата се в него „молитва по време на процесията“ откриваме забележителна мисъл: „Макар Мария да претърпяла смърт, оковите на смъртта не успели да Я удържат.“ Когато през 1950 г. тази истина била обявена за догма на вярата от папа Пий XII, празникът по същество се преврнал в свидетелство за Мария като есхатологична икона на Църквата.
Това, което се случило с Мария, касае цялата Църква, избран член на която се явява самата Мария. Нейното отнасяне в небесната слава е знамение за Църквата, залог за пълната слава и благодат, с които Господ ще увенчае Своите избрани, когато дойде отново по време на второто Си пришествие.
Честването на Успение Богородично насочва вниманието ни към тази велика истина, като пробужда в нас надежда и упование.
В някои страни с този празник е свързана традиция по благославяне на първите пладове от новата реколта и на цветя.
Честит празник на всички християни!

Източник: Sib-Catholic
Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар