Всички светци и Възпоменание на покойните

1 ноември 2023 г.

За тези, които във вечерните часове на 1 и 2 ноември посещават гробовете на своите близки – разбира се, в католическите райони – се открива впечатляваща гледка. Защото още в нощта срещу празника Всички светци гробищата са осветени от стотици запалени светилници, които някъде наричат още „светлини за душите“.
Този празник е въведен от папа Григорий ІV през 835 година. На него Църквата до днес възпоменава не само обявените от папата за светци, но и всички онези хора, които са живели вярата си по-скоро незабележимо и тихо и последователно са изпълнявали своето християнство. А какво означава това?
За да стане ясно кого и какво празнуват католиците на 1 ноември, първо трябва да се погледне по-отблизо понятието „светец“. Богословът Улрих Люке говори за светците като за хора, „които по особен начин са следвали примера на Христос и с проливането на кръвта си (мъченици) или с героични добродетели (изповедници) са дали отлично свидетелство за небесното царство“. За Люке светците са „един вид извънвремева и транснационална кризисна група на Бога“. За света Майка Тереза светостта означава да позволим на Бог „да живее живота си в нас“.
Познатото от Веруюто „общение на светците“ се отнасяло първоначално за онези, които имали участие в святото – т.е. в Евхаристията, и следователно в църквата кято цяло. По-късно се добавило тълкуването „светци в небето“ и с това „общението на земната Църква с небесната“. Отначало християните сами определяли своите светци, едва през Х век папите поели това право, което продължава до днес (Алоис Дьоринг в книгата „Свети помощници“).
Според Дьоринг списъци на светците се водят от ХVІ век. Изданието на „Martyrium Romanum“ от 2004 г. включва общо 6650 блажени и светци. Независимо от това, на Вси светии се възпоменават и хората, за чиято святост не знае никой освен Бог. В катехизиса за младежите „Youcat“ това е обяснено така: „Общността на светците включва всички хора, които са възложили надеждата си на Христос и чрез кръщението му принадлежат, независимо дали вече са починали или са още живи. Тъй като в Христос сме едно тяло, ние живеем в общност, обхващаща небето и земята.“
Разширената дефиниция е добър преход към деня на Всички починали, който отбелязваме на 2 ноември.
Идеята за този празник е на абат Одило от Клюни, който го въвежда през 998 г. първоначално във всички манастири, намиращи се под негово ръководство, а по-късно той се приема и от цялата Католическа църква. Молитвите, ходатайствата и Евхаристията в деня на Всички починали трябва да помагат на покойните да намерят пълнота в Бога.
В очакване на този ден гробовете на близките са вече подредени и украсени. На тях се палят свещи като символ на Вечната светлина, озаряваща починалите. Цветята и зелените клонки изразяват надеждата. С тържествената процесия в гробищата свещеникът благославя гробовете.
Тъй като тези ритуали започват още на 1 ноември, съществува опасност празникът на Всички светци да се редуцира само до възпоменание на покойните. Но от друга страна това дава възможност да се види Църквата в пасхалната надежда като призована към възкресение общност на живи и умрели.
Католиците честват двата празника през ноември, месеца на починалите, с убеждението, че чрез Исус Христос съществува връзка между живите и починалите. Празникът Всички умрели изправя „вярващите пред смъртта, особено с учението за очистването на душите в чистилището“ (А. Дьоринг). В сезона на есента двата празника изразяват вярата в непреходността на света на светците за разлика от преходността на природата.
Навечерието на празника Всички светци няма нищо общо с нощта, празнувана като Хелоуин, за която са характерни маскаради и сладкиши.
Наред с тържествените литургии в деня на Всички светци и Възпоменанието на починалите, в отделните региони има различни обичаи. Навсякъде се посещават гробищата, типично е също раздаването на храна и милостиня на бедните, запалването на свещи, различни набожности. Общото е, че католиците се молят за душите на починалите и правят добри дела за тях. От обяд на Всички светци до 8 ноември (тази година по изключение през целия месец ноември) вярващите могат всеки ден да получат пълна индулгенция за починалите, при изпълнение на необходимите за това условия.

Подбор и превод: catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар