Света Емилия де Виалар

17 юни 2024 г.

Размишление
Бедните, безпомощните и болните – те са част от съкровищата на Църквата. Трябва да проявяваме състрадателна човечност към тях и да откликваме на техните нужди – така света Емилия беше покорна на Божията воля в проявената грижа към най-незначителните наши събратя. Само чрез проявеното състрадание е възможно да получим и състрадание към нас самите. Бъдете състрадателни и ще придобиете Рая!

Молитва
О, Боже, Който напътстваш Църквата Си да пази всички Твои небесни заповеди поради любов към Твоето Божество и любов към ближния, умоляваме Те да ни дариш тази благодат – да съумеем да извършваме милосърдни дела по примера на блажената света Емилия и така да станем достойни да ни причислиш сред блажените в Твоето Царство. Чрез нашия Господ Исус Христос, Който живее и царува с Теб и в единство със Светия Дух сега и всякога и во веки веков. Амин.

Превод: Мария Миличина
www.catholic-news.bg

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар