Ти си Моят възлюбен Син! В Теб е Моето благоволение

8 януари 2023

Когато молим Светата Броеница сигурно не един път сме размишлявали над това библейско събитие, което през 2002 г. папа Йоан-Павел ІІ установи като първа светла тайна. „И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата” (срв. Мк 1, 11). Но тази светла тайна е посветена не само на Христос, ние също участваме в нея.
Нека си припомним къде в Свещеното Писание вече се е появявал гълъб? След големия потоп, когато Ной пуснал птица от ковчега, „за да види дали се е дръпнала водата от лицето на земята” (Бит 8, 8). И със силния вятър на Светия Дух Господ спрял водата и изсушил земята, както това станало и при сътворението на света (срв. Бит 1, 2; Бит 8, 1). И ето сега спускащият се над Христос гълъб – той ни говори не само за Неговата мисия и за това кой е Той, но ни призовава и нас, съединилите се с Исус в Тайнството Кръщение, да станем нова твари. Винаги можем да започнем всичко отначало!
Преди седмица, в навечерието на Новата година, мнозина от нас търсеха именно новото начало. Но ето че днес ставаме очевидци на два факта. Първо, приетите решения трудно се изпълняват, и второ, в самите нас има неща, които не могат да направят никое прието решение правилно! Това са нежеланието да прощаваме, завистта, страхът, леността в молитвата и много други – всеки от нас има подобни качества и навици, от които не е толкова лесно да се избавиш.
Нека днес устремим погледа си към горния свят. Нашият Отец не ни е оставил да се борим сами. Неговият Свети Дух непрестанно бди над нас и пребивава в нас, преобразявайки ни по образ и подобие Божии. Ден след ден, като се откриваме за действието на Светия Дух в покаянието, доверието и любовта, ние постепенно ставаме нови твари и все по-отчетливо чуваме думите на Небесния Отец: „Ти си Моят възлюбен Син. В Тебе е Моето благоволение”. Трябва да размишляваме и празнуваме тази светла тайна.

Превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар