Павле, остави стария Савел

25 януари 2023

Ела Павле, остави стария Савел,
скоро ще видиш и Петър […]
Анания, докосни Савел и ни дари Павел;
прогони преследвача
и изпрати проповедника.
Овцете няма да се страхуват,
агънцата Христови ще се радват.
Възложи ръцете си върху вълка,
който преследваше Христос,
за да може сега с Петър
да води агънцата си на паша.“

Св. Фулгенций от Руспе (467-532),
епископ в Северна Африка

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар