Изток и Запад, двата бели дроба на тялото на Църквата

14 февруари 2023

От началото на апостолската епоха, когато Евангелието е посято на тази европейска почва и тя е напоена с кръвта на мъчениците, започва многовековно непрекъснато и плодотворно развитие, което насища Европа със соковете на християнския живот. Светите покровители на Европа, свети Бенедикт и светите Кирил и Методий, са свидетели на това развитие по особен начин.
Своеобразната харизма на тяхната евангелизаторска дейност се състои в това, че те засадиха кълнове, създадоха форми и стилове, които позволиха на Евангелието да се оформи в културна и социална конструкция и в духа на формиращите се европейски народи. […] Тези свети покровители […] са и за нас настоящи образци за подражание и постоянно вдъхновение; защото делото на евангелизацията, предвид особената ситуация, в която се намира Европа днес, е изправено пред задачата да предложи нов творчески синтез между Евангелието и реалността на живота.
Трябва да осъзнаваме колко е важно присаждането на новата евангелизация върху тези общи европейски корени. […] Тъй като тези християнски корени са особено богати и стимулиращи, защото се основават на една и съща вяра, отнасят се до една и съща неразделена Църква. […] От друга страна трябва също да вземем предвид, че тези общи корени са двойни.
Защото те са приели формата на две течения на християнската традиция – в теологията, литургията и аскетизма – и на два модела на култура, които са различни, но не противоположни, а напротив, допълващи се и взаимно обогатяващи се. Бенедикт влива в християнската и културна традиция на Запада по-логичния и рационален дух на латинството; Кирил и Методий са представители на древногръцката култура, която е по-скоро интуитивна и мистична и са почитани като бащи на традицията на славянските народи.
Наша задача е да приемем наследството на този богат и взаимодопълващ се начин на мислене и да намерим подходящи начини и средства да го актуализираме и да установим по-интензивно духовно разбирателство между Изтока и Запада.

Св. Йоан Павел ІІ , папа

Обръщение към VІ симпозиум на епископите в Европа
11 октомври 1985 г.

(evangeliumtagfuertag.org)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар