Празник на Божието милосърдие

16 април 2023

Желая празникът на Божието милосърдие
да бъде убежище и заслон за всички души,
особено за бедните грешници.
В този ден се отваря лоното на Моето милосърдие;
Аз изливам море от благодати над онези души,
които се доближават до извора на Моята милост.
Душата, която се изповяда и приеме Светото Причастие,
ще получи пълно опрощение на вините и наказанията за греховете.

Св. Фаустина

Дневник (699)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар