Литании за утеха на душите в чистилището

2 ноември 2023

Господи, смили се над тях
Христе, смили се над тях
Господи, смили се над тях.
Христе, слушай ни
Христе, изслушай ни
Боже Отче небесни – смили се над тях
Боже Сине, Изкупителю на света –
Боже Свети Душе -
Света Троица, един Боже -
Света Мария – моли се за тях
Майко на Божията благодат –
Майко на Милосърдието -
Врата небесна -
Утешителко на наскърбените -
Свети Архангеле Михаиле -
Всички свети Ангели – молете се за тях
Свети Иване Кръстителю – моли се за тях
Свети Йосифе -
Всички свети Патриарси – молете се за тях
Всички свети Апостоли и Евангелисти -
Всички свети ученици на Господ –
Всички свети невинни деца -
Всички свети мъченици -
Всички свети епископи и изповедници -
Всички свети църковни учители -
Всички свети свещеници и левити -
Всички свети монаси и отшелници -
Всички свети девици и вдовици -
Всички Божи светци -
Бъди милостив към тях – пощади ги, Господи
Бъди милостив към тях – спаси ги, Господи
От всяко зло – избави ги, Господи
От Твоя гняв -
От строгостта на Твоята справедливост –
От глождещия червей на съвестта -
От дълбоката тъга -
От болезнения копнеж -
От тежкия плен –
От изтощителния огън -
От всички наказания -
Чрез Твоето чудесно въплъщение -
Чрез Твоето свято рождение -
Чрез Твоето скъпо име -
Чрез Твоето кръщение и светия Ти пост -
Чрез Твоето дълбоко смирение -
Чрез Твоето съвършено послушание -
Чрез Твоята крайна бедност -
Чрез Твоето търпение и кротост -
Чрез Твоята безкрайна любов -
Чрез Твоите горчиви страдания -
Чрез Твоята кървава пот -
Чрез Твоето затваряне –
Чрез Твоето болезнено бичуване -
Чрез Твоето унизително увенчаване с тръни -
Чрез позорното подиграване с Тебе -
Чрез несправедливото Ти осъждане -
Чрез Твоя труден Кръстен път -
Чрез Твоето жестоко разпъване -
Чрез Твоята мъчителна изоставеност –
Чрез Твоята свята смърт -
Чрез Твоите свети пет рани -
Чрез Твоето свято сърце -
Чрез Твоето славно Възкресение -
Чрез Твоето чудесно Възнесение -
Чрез изпращането на Светия Дух -
Чрез заслугите и застъпничеството на Твоята свята Майка -
Чрез заслугите и застъпничеството на всички Твои светци –
Ние бедни грешници – молим Те, послушай ни
Да пощадиш страдащите души -
Да ги избавиш от тяхното мъчение и страдание -
Да направиш да участват във всички добри дела на цялото християнство -
Да изслушваш винаги нашите молитви за тях -
Да ги утешаваш чрез св. Архангел Михаил и неговите Ангели и да ги доведеш до вечната светлина -
Да благоволиш скоро блажено да Те съзерцават -
Да дадеш вечните блага на нашите починали родители, братя и сестри, приятели и благодетели -
Да възнаградиш нашите починали епископи и свещеници с венеца на славата -
Да дадеш на загиналите войници мира във вечната родина -
Да се смилиш над бедните души, за които никой на земята не си спомня -
Да вдъхнеш на всички вярващи християни милосърдна любов към душите в чистилището -
Да дадеш вечен покой на душите на починалите -
Царю на Славата -
Исусе, Сине Божи -
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – прости им, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – послушай ги, Господи.
Агнец Божи, Който отнемаш греховете на света – помилвай ги, Господи.
От портите на ада – спаси душите им, о Господи.

Да се помолим: О, Боже, Господар на живота и смъртта, молим Те, окажи Твоето безкрайно Милосърдие на Твоите слуги и слугини, които са вярвали и са се надявали на Теб и им прости милостиво всички вини и наказания за греховете. Чрез Христос нашия Господ. Амин.

Превод: catholic-news.bg

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар