Деветница към Непорочното Зачатие – седми ден

5 декември 2023

Седми ден: Да принадлежим още повече на Бог

В името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин.

Мария, моя любима майко, дай ми сърцето си, толкова красиво, толкова чисто, толкова неопетнено, толкова пълно с любов и смирение, за да мога да приема като теб Исус и да бързам да Го занеса на другите. (Молитва на Майка Тереза)

„Благословен да бъде Бог и Отец на Господа нашия Исус Христос, Който ни благослови в Христа с всяко духовно благословение от небесата, както и ни избра чрез Него, преди да се свят създаде, за да бъдем свети и непорочни пред Него с любов, както предопредели да ни осинови за Себе Си чрез Исус Христос, по благоволение на Своята воля, за да бъде хвалена славата на Неговата благодат, с която Той ни е облагодатствувал чрез Своя Възлюбен, в Когото имаме изкупление чрез кръвта Му, прошка на греховете по богатството на Неговата благодат. “ (Еф 1, 3-7)

Исусе, дари ни Твоята любов
Помагай ни винаги да Те поставяме на първо място -
Помагай ни в борбата с греха -
Дари ни будна съвест -
Научи ни да се молим -
Дай ни да копннем за Теб -
Дари ни силно желание за Евхаристията -
Прости ни, когато грешим -

Мария, ти цяла принадлежиш на Бог. Чрез теб и ние искаме да прнадлежим изцяло на Бога. О, моя Господарке, о, майко моя. Отдавам ти се напълно и за да ти докажа моята преданост, днес напълно ти посвещавам очите си, ушите си, устата си, сърцето си, самия себе си. Понеже съм твой, о,добра майко. пази ме, защитавай ме като твое притежание и собственост, чрез Христа, нашия Господ.

Ангел Господен

Ангел Господен извести на Дева Мария и тя зачена от Светия Дух.
Радвай се, благодатна Мария…

Ето я слугинята Господня, нека ми бъде според Твоята дума.
Радвай се, благодатна Мария…

И Словото стана плът и всели се между нас.
Радвай се, благодатна Мария…

Моли се за нас, Пресвета Богородице, за да станем достойни за Христовите обещания.

Да се помолим

Всемогъщи Боже, излей благодатта Си в нашите умове, та както чрез ангелското известие познахме въплъщението на Твоя единороден Син, нашия Господ Исус Христос, тъй чрез страданията Му и кръста да заслужим славата на Възкресението Му. Чрез Христа Нашия Господ. Амин.

Слава на Отца …

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар