ПРОПОВЕД ЗА ВЕЛИКИ ПЕТЪК: Кръстът, който носи изцеление!

29 март 2024 г.

Проповед за Велики Петък

Днес по време на светата литургия възпоменаваме Велики петък. Възпоменаваме го по време на всяка служба, но днес по един особен начин обръщаме внимание на Христовия Кръст. Може да се каже, че в историята на човечеството е имало две уникални дървета: едното – в рая, чрез което при нас дойдоха изкушението и злото; другото – дървото на Кръста, на което умря Христос, от което за човечеството потече изворът на благодатта. За всички нас Кръстът стана символ на помирението на човека с Бог. Взирайки се в Кръста, можем да видим в него онази единствена стълба, по която можем да се изкачим до небесата. Това не трябва никога да го забравяме.
Когато вечерта на Велики Петък след литургията се моля в нашия храм и наблюдавам как множеството хора спокойно чакат реда си, за да се поклонят на Кръста, осъзнавам, че в Кръста се намира онова, на което често не обръщаме внимание – извора на изцелнието от духовните и телесни болести. Много от тези хора, които с часове стоят на опашка, за да се поклонят на Кръста, искат да помолят Христос за изцеление. В Стария завет се разказва как Мойсей издигнал на дървото медната змия, и всеки, който я погледнел, бивал излекуван от ухапване от отровни змии.
Скъпи братя и сестри, отровните змии /в преносния смисъл на думата/ около нас са много, и аз мисля, че много от нас са ужилени от това зло. Това може да са нашите грехове: омраза, злоба, горделивост, лъжа, прелюбодеяния и останалите, които убиват живота в нас. Ние сме свикнали с Кръста, той вече не ни шокира. Нека днес, когато ще съзерцаваме Кръста, се постараем дълбоко да осъзнаем, че на него нашият Господ Исус Христос принесе Себе Си в жертва, за да унищожи всичко онова, което ни убива. Нека се молим, та благодатта, дарена ни от Христовия Кръст, да принесе плодове в нашия живот. Но и нека не забравяме: за да може Кръстът Христов да принесе плодове, ние трябва да го приемем в своя живот. А това не е леко. Но друг път към небесното царство няма!

Отец Матеуш Липницки, ОР

Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар