ДО ПОЛЗВАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ ОТ НАШИЯ САЙТ:

ОТ РЕДАКЦИЯТА НА catholic-news.bg – Католически новини
СЕ РАДВАМЕ, ЧЕ НАШИТЕ МАТЕРИАЛИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ В КАТЕХИЗИСИ И ДРУГИ ЦЪРКОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ,
НО ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, ЧЕ ПРИ КОПИРАНЕТО И ПУБЛИКУВАНЕТО ИМ СЛЕДВА ДА ПОСОЧВАТЕ
НАШИЯ АДРЕС КАТО ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ!

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар