Очакването на Бог

1 декември 2019, 02:30

Проповед за Първа Адвентна неделя
Автор: отец Ясинт Дестивел, OP

Адвентът е време на будуване. „Бъдете будни” – ни моли днес Господ (Мт 24, 42). Свети апостол Павел ни предупреждава: „Настъпил е вече часът да се събудим от сън” (Рим 13, 11). Какво обаче представлява будуването? Какво трябва и какво не трябва да се прави?
Най-доброто обяснение на това какво е будуването съм открил в една прочута книга на френския философ Симон Вейл, която се казва „Очакването на Бога”. За автора същността на будуването се състои преди всичко във вниманието. Прието е да се смята, че вниманието – това е напрежение: за да сме внимателни са ни нужни съсредоточаване, определени усилия, труд и воля. На практика, смята Симон Вейл, вниманието не е напрежение, а очакване, очакване на желаното. Това ми се струва много дълбока мисъл. Не сте ли забелязали когато сте учили, че най-добрите студенти са по-скоро не онези, които много се занимават, а онези, които веднага виждат най-главното? Или един пример от нашия всекидневен живот – за да си спомним едно забравено име нима не е по-добре като изчакаме, докато то само не ни дойде на ум?
И така, истинското внимание не е усилие, а по-точно – отсъствието на усилие. Истинското внимание не изисква воля, нужно е само желание. Истинското внимание е очакване. Парадоксално, но това очакване е по-тежко от физическия труд! Това очакване е истински подвиг, тъй като това е духовен подвиг. За да сме будни, ние бихме предпочели от нас да се изискват труд и воля. Въпреки всичко обаче, както казва Симон Вейл, „най-скъпоценните блага не трябва да се търсят, те трябва да се очакват. Защото човек не може да ги намери със свои собствени сили”.
За илюстрация на тази мисъл може да послужи притчата за будуващия слуга. Интересно е да се отбележи, че съществуват две версии на тази притча. Според едната версия робът, очаквайки завръщането на своя господар, работи. И Исус казва: „Блажен онзи слуга, чийто господар, когато дойде, го намери, че постъпва така; истина ви казвам, че той ще постави него над целия си имот” (Мт 26, 46-47). Този будуващ слуга, който се трудел, ще получи от своя господар по-отговорна работа. Според другата версия слугата не прави нищо, само будува. Исус му се радва, казвайки: „Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде”. Възнаграждението на очакващия слуга е по-добро от възнаграждението на трудещия се – Сам Господ работи за него: „Блазе на ония слуги, чийто господар ги намери будни, когато си дойде; истина ви казвам, той ще се препаше, и ще ги постави да седнат, и като пристъпи, ще им служи” (Лк 12, 37). И така, само будуването бива възнаградено от служение от Самия Господ. Защо? Вероятно защото будуването предполага любов, докато трудът предполага просто воля.
Разбира се, Христос не ни призовава просто да седим и да Го чакаме, без да правим нищо. Не, ние трябва да работим, изпълнявайки своите задължения. Бог просто показва, че само вниманието, а не действието, ще накара господаря да заобича своя слуга. Това означава, че внимателното очакване, будуването трябва да бъде същността и основата на цялата наша дейност. То е като корабен кил. Корабът може да плава, само благодарение на кила – той е малък в сравнение с кораба и незабележим във водата, но въпреки всичко той позволява на кораба да е устойчив и да се движи в нужната посока. Същото би могло да се каже и за нас: будуването – това е нашия незабележим, скрит живот в Христос, който дава стабилност на целия наш видим живот и ни позволява спокойно да преживяваме бурите.
Будуването – това е нашата утринна молитва, която дава посока и смисъл на целия ден, по силата на Светия Дух. Будуването – това е нашето внимание по време на Литургията, при четенето на Свещеното Писание, при поклонението пред Светите Дарове. То ни помага да бъдем внимателни към ближните си, да виждаме техните нужди и проблеми, прави ни способни да съзираме Христос в техните очи. Господи, научи ни да Те чакаме, и Сам Ти ще ну служиш! Амин.

Превод: (c) www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар