Емаус

1 май 2017, 23:30

Интересно, какво ли са изпитали двамата ученици, отиващи към Емаус, когато познали Христос!? Удивление? Потрес? Радост? Разбира се, те още отпреди познавали Исус от Назарет. Знаели, че Бог Му е дал силата на велик Пророк, Учител и Чудотворец. В Него имало нещо притегателно. Но с разпъването на Христос за учениците всичко приключило, всичко пропаднало. Дори когато Възкръсналият Исус вървял редом с тях и им обяснявал местата в Писанието, които говорят за Него, те все така продължавали да не могат да Го познаят. И едва съвместната трапеза им отворила очите.
Най-накрая учениците видели кой е Христос – много повече от просто един пророк. Те разбрали, че Исус приел кръстната смърт за тях. Учениците осъзнали, че Той им се отдал до такава степен, че станал за тях хляб. Само Бог бил способен да стори нещо подобно! Вкусвайки от този Хляб, те наистина прогледнали и сега вече били в единство с Бога.
Днес, по време на твоята молитва, благодари на Господ за тази удивителна, непостижима тайна на великата любов и смирение на Христос. На Кръста Исус бил „преломен” като хляб и сега Той желае да Го приемаме като преломяваме Евхаристичния хляб. Дори в Причастието да не виждаме Христос в цялата Негова слава, този Хляб наистина има силата да заведе всеки от нас в обятията на Небесния Отец.
Какво можем да дадем на Исус в замяна? Само нашата любов, благодарност, поклон, послушание на Неговата воля и готовност да служим. Нека днес Му доверим нашите сърца, за да ни направи зрящи!
„Отче, благодаря Ти за великия дар на Евхаристията. Ела и ме преобрази днес по Твой образ и подобие. Искам да съм свят, както Ти си свят!”.

Превод: www.catholic-news.bg

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар