Свети отец Пио – служител на милосърдието

6 февруари 2016, 19:32

На извънредната генерална аудиенция тази събота Папа Франциск поздрави молитвените групи на свети отец Пио, дошли на площада. Вчера реликвите на светите отец Пио и отец Леополд Мандич бяха пренесени с процесия в базиликата „Св. Петър“, където ще останат до 11 февруари.
В обръщението си към поклонниците Папата подчерта значението на молитвата. Той каза, че свети отец Пио е бил „слуга на милосърдието“, което e много подходящо за Светата година, защото този светец, както и свети Леополд Мандич, са били в това отношение пример за всички верни. Чрез „апостолата на слушането“ , служението на изповедта, те са показали „живата ласка на Отца“. Бог лекува раната на греха и окуражава сърцето със своя мир. Свети отец Пио могъл да направи това, защото постоянно е бил свързан с извора. Той винаги утолявал жаждата си с разпнатия Исус и по този начин станал „канал на милосърдието“. Светецът преживял тайната на болката, която пожертвал от любов. Така неговата малка капка станала голяма река на милосърдието.
Франциск похвали молитвените групи. Молитвата е вярна и точна мисия, която носи на цялото човечество огъня на любовта, тя не е преговаряне с Бога, не е болкоуспокояващо, което се взема при нужда. Молитвата движи света. Тя е дело на милосърдие за душата, дар на вярата и на любовта, застъпничество, което е необходимо като хляба. Молитвата е доверие в Отца. Тя е най-голямата сила на Църквата, ключ, който отваря Божието сърце. Рецептата за радост е молитвата.
Папата насърчи молитвените групи, че са като „електроцентрали на милосърдието“: винаги отворени и действащи, за да осигуряват Божията светлина за света и енергията на любовта за Църквата.Затова молитвата е „най-висшият апостолат“, който една душа може да упражнява в Църквата“ (свети отец Пио).
Освен за молитва свети отец Пио настоявал за извънредни дела на милосърдието за тялото и започнал да събира дарения за болница, която била отворена преди 60 години като „храм на науката и молитвата“. Много важна е грижата за болните, не само лечението на болестите. Само близостта и молитвата са способни да лекуват. Това се отнася също и за умиращите. Папата благодари на всички, които работят в тази област: „Да се молим за благодатта да виждаме присъствието на Христос в болните хора и страдащите. Както повтаряше отец Пио: Болният е Исус.“

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар