Истинската любов – да давам себе си

24 април 2016, 09:09

Егоизмът, нездравото съперничество, клюките, използването на другия – това са само няколко от дългия списък на греховете, с които причиняваме зло и които са грях срещу заповедта да обичаме ближния. А Бог е възхваляван и възвеличаван чрез любовта. Исус, Който обича Юда до края, предава Своя живот за всеки един грешник и е Сам възвеличаване и възхвала на любовта на Отца. И тук се появява въпросът как ние възхваляваме Отца? Нима тези няколко точки от дългия списък на греховете срещу любовта не са част и от нашето всекидневие? Може би затова нашите семейства, общности и енории дават слабо свидетелство за Бог, за това кой е Той, защото малко има в нас самите от онази взаимна любов по примера на Христос! Такъв изпит на съвестта сега от няколко седмици ни прави папа Франциск и ни призовава да не се боим да бъдем християни.
Господи Исусе, когато поради трудности и проблеми във взаимоотношенията с ближните се питам какво да направя, Ти ме научи на истинска любов. Нека да се науча да давам себе си, както Ти го правиш. Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
(проповед за V Великденска неделя, произнесена през 2013 г. в Клагенфурт)

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар