Божият мир

1 май 2016, 10:29

Във всяко Божие откровение чуваме думите „Не се бой!”. Бог винаги идва с дара на мира, който изпълва нашите сърца. Този мир не е дело на човешкия интелект, той е плод от приемането на Светия Дух. Именно затова казваме, че мирът заживява и обитава в нас. Път към притежаването на този мир е животът според учението на Исус Христос. А това не може да се извърши и да продължи без любовта. Бог желае да живеем според Неговите закони, които не са нищо друго освен добри съвети на обичащ към обичания, за да мине обичаният своя път без излишни страдания и тревоги. Това е възможно, когато обичаме. Защото както на влюбения и най-голямото усилие, положено за любимия човек, му се струва лесно и естествено, така и в Божието учение няма нищо трудно за този, който обича.
Моля Те, Господи, за милосърдие към света, който преживява конфликти и войни – нека Твоят мир да изпълни нашите сърца и да преобрази лицето на земята! Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
(проповед за VІ Великденска неделя, произнесена през 2013 г. в Клагенфурт)

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар