Слизане на Светия Дух

15 май 2016, 08:41

Когато човек, постигнал зрелостта си, започва своята дейност, му е нужна творческа енергия. Човекът има тук, на земята, определена задача за изпълняване. Без енергия той не е в състояние да я осъществи. В горницата слиза Светият Дух във вид на огнени езици и изпълва човешките сърца. Ние днес знаем какво е енергията. В съвременния свят се води борба за откриване на нови източници. Енергията е нужна за развитието на човечеството. Същото е и в духовната сфера. Ако човек иска да твори, трябва да има сила, тоест енергия.
Става дума за любовта. Огънят е знак на любовта. Христос каза: „Дойдох огън да хвърля на земята и едно само желая – да гори” (свободен превод на о. Мариуш). Любовта е онази все още неразкрита енергия на този свят, най-неизчерпаемата, която светът притежава. Ако някога човечеството успее да открие мощта на тази енергия, всички други енергии бързо ще бъдат покорени. Само любовта знае как да обезоръжи света. Само любовта може енергията в света, предназначена за унищожение, да трансформира в творческа енергия. Само любовта може да насочи човешките усилия вместо към изграждането на затвори, казарми и гета, към изграждането на болници, домове за инвалиди, детски градини. Такова пренасочване е в състояние да направи само любовта.
Слизането на Светия Дух е доказателство за непрестанната грижа, която Бог полага, енергията на любовта да изпълва човешките сърца и постепенно да възобновява лицето на земята.
Ние сме тук днес, за да запали Бог в нашите сърца пламъка на любовта. В същото време знаем, че нашите сърца са може би най-трудният за разпалване материал, съществуващ в света. Човешките сърца лесно се разпалват от ненавист, завист, алчност, мързел, безчестие. Най-трудно се разпалват от истинската любов. И въпреки че Бог все за това се грижи, плодовете на Божиите усилия не се виждат често. А това е така, защото нашите сърца могат да пламнат единствено тогава, когато сами поискат, когато човек сам се съгласи да приеме този пламък.
Молим Ти се, Господи, да се отдадем на енергията, която е в състояние да преобрази света и има куража да защитава това, което е вечно! Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар