Спасителната вяра изповядват не устните, а нашите дела

22 май 2016, 08:43

Света Троица

Братя и сестри в Господа,

Не би трябвало да разочарова другите този, който признава Бог за Отец и пред Него се отчита. Ако разочарова, това ще бъде причина хората да злословят срещу Отца, срещу Бога. Затова Исус казва: „Тъй да светне пред човеците светлината ви, та да видят добрите ви дела и да прославят Небесния ваш Отец” (Мт. 5, 16).
Не бива, дори в най-трудна ситуация, да разочарова другите този, който публично веднъж в седмицата изповядва, че вярва в Исус Христос, Който страдал и бил разпнат в защита на Истината. Публичната изповед на вярата трябва да бъде гаранция за вярност, дори пред лицето на смъртта.
Не би трябвало да разочарова другите този, който публично изповядва, че вярва в Светия Дух, Духа на Божията Сила. Човекът сам по себе си е слаб и колеблив, но изпълнен с мощта на Светия Дух, става уверен и силен. На такъв човек можем да разчитаме, можем да се доверим.
Последиците от публичното изповядване на вярата трябва да бъдат видими. И тук следва да се замислим доколко със собствените си дела изповядваме своята вяра и могат ли другите да ни се доверят, да разчитат на нас като на хора, които публично признават Бог Отец, Сина и Светия Дух. Защото вярата без дела е мъртва. Бездейната вяра не е достатъчна, за да бъдем спасени. Спасителната вяра изповядват не устните, а нашите дела. Дела, достойни за Небесния ни Отец, дела, достойни за Сина Божи, дела, които са плод на нашето сътрудничество със Светия Дух. Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар