Смисълът на живота не се основава върху вземането, а се състои в даването, в споделянето

29 май 2016, 17:20

Братя и сестри в Господа,
Човек трябва да разбере и да осъзнае, че всичко, което получава и притежава в рамките на своя живот, го има, за да споделя и да дава на онези, които страдат от нищета и недоимък. Ако някой забравя това, тогава всичко, което успее да събере и да натрупа, в известен момент ще го осъди. Рано или късно ще разбере, че смисълът на живота не се основава върху вземането, а по-скоро се състои в даването, в споделянето.
Днес заставаме пред невероятен дар, пред Тайнството, което Ранната Църква е наричала „преломяване на хляба”, а по-късно – Евхаристия, „благодарение”. Дар, който ни смущава, който ни шокира и засрамва. Христос ни даде всичко. Цялото си време, всичките си сили, а накрая и живота си. И това не е било достатъчно. Той пожела да даде на всеки човек за всички времена, чак до свършека на света – Себе Си. Пожела да даде Себе си на всеки, който поиска, колкото и когато поиска.
Вземете и яжте… вземете и пийте… Тези Исусови думи, изказани няколко часа преди смъртта, цялостно изразяват Христос. И това е великолепен пример за нас.
Ние идваме за Причастието, участваме в Светата литургия, коленичим пред Исус, изложен в дарохранителницата. за това да се сдобием с нови сили, за да можем после също да кажем пред всички: вземете! Вземете моето време, моите сили, нерви, блага… Вземете всичко, което съм. Прекалено често забравяме, че истинският контакт с Пресвятото Тайнство задължава към жертвоготовно поведение. Забравяме, че всеки човек, който истински е участвал в Светата литургия, когато излиза от църквата, има достатъчно сили, за да удиви света със своята доброта.
Амин.

† отец Мариуш Полцин, OFM Cap.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар