Закланият Божи Агнец

15 април 2017, 07:52

„Пред очите на първосвещеника било заклано невинно жертвено агне. А след това се събрали старейшините на 24-те свещенически смени и започнал свещеният ритуал на Пасхата. Според еврейския историк Йосиф Флавий броят на закланите за него агнета бил 18 000. Тръби и рогове разгласяли надлъж и шир голямото събитие, че на обляния си в кръв жертвеник Бог сключвал мир и помирение със своя народ.
А през това време извън портите на града проливал кръв истинският Божи Агнец, неразпознат от народа си, изоставен от учениците си, оплакван само от няколко жени и един апостол.“

(по материали на kat.net)

Новини: Хроника

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар