Младоженецът идва! Излезте да го посрещнете!

9 август 2017, 17:06

Размишления към днешното Евангелие от света Едит Щайн (* 12.10.1891 – † 9.8.1942 Аушвиц)

Връзката на душата с Христос е нещо различно от общуването между хората в света. Тя е врастване и вкореняване (казва го притчата за лозата и пръчките), което започва с кръщението, засилва се постоянно от останалите тайнства и се оформя в различни посоки. Резултат от това реално съединение с Христос е свързаността с всички християни. По този начин Църквата става мистичното тяло на Христос. Тялото е живо тяло, а духът, който го оживява, е Христовият Дух, който се излива от главата към членовете. Духът, бликащ от Христос, е Светият Дух. Така че Църквата е храм на Светия Дух.
Въпреки реалното, органично единство на главата и тялото, Църквата е като самостоятелна личност до Христос. Като Син на предвечния Отец, Христос е живял преди всички времена и всяко човешко съществуване. Човечеството се появило чрез сътворението, преди Христос да приеме природата му и да влезе в него. Когато влязъл в него, той внесъл там своя божествен живот. Когато с изкупителното си дело го направил възприемчиво за благодатта и го изпълнил с благодат, той го създал отново. [...] Оригиналната клетка на това изкупено човечество е Мария, в която най-напред се извършва очистването и освещаването от Христос, изпълването със Светия Дух. Преди Синът човешки да бъде роден от Девицата, Божият Син създал именно тази Девица като пълна с благодат, а в нея и с нея Църквата. Така че тя е като ново създание до него, въпреки че е неразривно свързана с него.
Всяка душа, която се очиства чрез кръщението и се възвишава в състояние на благодат, е създадена от Христос и родена за Христос. Но тя се създава в Църквата и се ражда от Църквата [...] По този начин Църквата е майка на всички изкупени. Това е така, защото тя е вътрешно съединена с Христос, стои до него като sponsa Christi и сътрудничи на делото му, спасението на човечеството.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар