Възмездието

6 ноември 2017, 15:51

По време на неделната света литургия, отслужена в енорийската църква „Св. Андрей“ в Калояново, енористът отец Иван Топалски засегна в проповедта си темата за възмездието. Свещеникът изгради размишлението си върху откъса от Евангелието от св. Матей, предвиден от Църквата за 31-а неделя от Обикновеното време.
„Защото, който превъзнесе себе си, ще бъде унизен; а който се смири, ще бъде въздигнат“ – казва Спасителят на Своите ученици в предложения откъс. Точно с това започна и размишлението си отец Иван. Той отбеляза, че често пъти забравяме, че Бог, освен любов и доброта, е и безкрайна справедливост. Защото Бог, освен безкрайно добър и милосърден, също така е и безкрайно справедлив. И точно защото е милосърден, но и справедлив, Бог въздава на всекиго според делата му. Справедливото възмездие от страна на Бога трябва да се разбира както като награда, която Той дава за тези, които живеят праведно и се стремят да Го следват в живота си, така и като вид наказание за онези, които правят зло и се оставят на постоянстването в греха. И в двата случая обаче възмездието винаги е от любов. Когато Бог наказва, Той го прави от любов, за да даде възможност, поразявайки тялото на постоянстващия в греха, да спаси неговата душа.
Всъщност Бог е дълготърпелив. Той дава много шансове на всеки един от нас – шансове да се отвърнем от греха, да се смирим и да тръгнем по път, угоден на Бог. Когато обаче всички тези шансове биват отхвърляни, тогава Бог пристъпва към по-драстична мярка, и то отново от любов, с единствената цел – да спаси душата ни.
Често пъти обаче се случва така, че забравяме за Бога и търсим утеха, а и пристан в материалното. А най-лошото е, когато се озовем в лагера на най-големия враг на Бог и на човека – дявола. В тази връзка отец Иван даде за пример празнуването на езическия празник Хелоуин – актуален тези дни. Свещеникът изтъкна: „Да, вероятно ще си кажете: хайде, какво пък толкова, едно просто забавление!?“, и отговори: „Това забавление всъщност е отдаване на почит към дявола“. И добави, че е наивно да си мислим, че дяволът си е взел отпуска и че не се опитва да вземе душите ни.
Енористът завърши проповедта си с пожелание към събралите се християни да се отвръщат от греха и да се стремят да бъдат угодни на Бог в делата си.

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар