Послание от Никополския епископ по случай 370 години от учредяването на Никополската епархия

3 януари 2018, 10:30

„Скъпи свещеници и дякони,
скъпи монаси и монахини,
скъпи верни на любимата ни Църква,
скъпи братя и сестри в Христа
и всички, които се чувствате част от тази епархия.
През 2018 г. ще честваме 370 години от създаването на епархия Никополис ад Иструм, провъзгласена през 1648 г. от Папа Инокентий X, която през 1883 г. ограничи своята територия, давайки живот на епархията на Букурещ.
Появата на една нова епархия, както вчера, така и днес, отговаря на исторически процеси и се определя от географска гледна точка. Със сигурност определящият критерий винаги е този на пасторалната, мисионерската и евангелизаторската дейност: точно това, което дори днес трябва да мотивира избора и нашите действия. Територията, върху която е създадена нашата епархия, разполага със собствена историческа и културна идентичност, с възходи и падения, но определено – със своя значителен принос за човешкия и духовен напредък на хората, които живеят в нея.
Това събитие ще бъде повод, който се представя пред нашата Църква, за да разгледаме пътя, по който сме пътували, да видим откъде идваме и къде искаме да отидем. Това е пътешествие, или за да звучи по-библейско, можем да кажем – едно изпитание, което Господ продължава да ни предлага, за да достигнем в историята до обещаната земя. „И да помниш целия път, по който Господ твоят Бог те е водил през тия четиридесет години из пустинята, за да те смири и да те изпита, за да узнае що има в сърцето ти, дали ще пазиш заповедите Му, или не.“ (Второзаконие 8,2) Това ни дава възможност да бъдем в състояние да видим, че Господ е верен, и без наша заслуга е направил, и прави и днес, чудеса за нас и в нас.
С особено внимание искаме да подчертаем тези 370 години на нашата епархийска Църква, за да се открие преди всичко спасителното дело на Бог, Който през тези 370 години е изпълнил със Своите дарове нашите християнски общности, украсявайки ги като Годеница, и ги е сформирал като квас за спасение, Град над Сионската Планина, лампа, която блести от Светлината на Агнеца.
„Lumen Gentium“, светлината на народите: по този начин Вторият Ватикански събор определя Църквата. Светлина, която черпи от своя източник Христос, Който ни се дава като дар. Дар, който трябва да бъде приет и предложен не само индивидуално и интимно, но и обществено и църковно.
Нека възвестяването на Христос още по-силно да характеризира нашия епархиен юбилей, осъзнавайки християнският живот, не само индивидуално, но и като християнска общност, за да стане по-проницателно „тайнство на спасението“, т.е. знак за Божията Благодат, която действа ефективно за хората във времето и в историята.
Това събитие е благоприятна възможност и за по-убедителна църковна принадлежност и по-интензивно мисионерско присъствие на цялата Църква в историята на общността на хората.
Необходимо е с вяра и благодарност към Господа това дълбоко чувство за принадлежност към тази епархийна Църква да бъде непрекъснато потвърждавано. Всъщност Църквата представлява „богословско и конкретно място“, в което се живее, по един тайнствен начин, видимото и органичното единство на универсалното църковно общение.
Да имаме благодарна памет за Божието дело, означава да пазим в сърцето си плодовете, които са узрели в нашата Църква, и всички хора, които са работили в нея.
„Благославяй, душо моя, Господа, и не забравяй ни едно от всичките Му благодеяния.“ (Пс. 103,2) е песен за възхвала, която всички заедно искаме да отправим към Господа, Който ни е избрал, осветил и изпратил с любов да продължим Спасителното Му дело.
За да бъде единна нашата молитва, през 2018 година ще се молим през неделните литургии за всички хора, които са действали в нашата Епархия – както в миналото, така и днес:
- І-та неделя – за починалите епископи на Никополската епархия;
- ІІ-та неделя – за починалите свещеници и богопосветени хора;
- ІІІ-та неделя – за свещениците и сестрите, които действат в епархията днес;
- ІV-та неделя – за всички миряни от епархията.
На Мария, Майка на Църквата, както и на архангел Михаил, и блажения Евгений Босилков, покровители на нашата епархийна общност, ние поверяваме отбелязването на тази годишнина, та както са обилни плодове на благодатта, която Божието милосърдие ни дава в изобилие, така да бъдат обилни и плодовете на нашата евангелизация.
В името на Света Троица Отец, Син и Свети Дух провъзгласяваме тази година на благодат, която започва днес, 25 Декември 2017 г., празника Рождество Христово, и която ще продължи през цялата 2018 година.“

С епископски благослов,
† Петко Христов,
Никополски Епископ

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар