Възложи ръцете си върху вълка, който преследваше Христос

25 януари 2018, 13:59

Коментар към днешното Евангелие от свети Фулгенций от Руспе (467-532), епископ в Северна Африка

Павел е изпратен по пътя към Дамаск, за да ослепее; защото като слепец ще може да разпознае истинския път (срв. Ив 14,6) […] Той губи физическото си зрение, но сърцето му се осветява, за да засвети истинската светлина в очите на сърцето му, както и в очите на тялото му […] Бил е изпратен по пътя, който води навътре, за да търси самия себе си. Той е бил единствения си спътник по един грешен път, пътник без ориентир и не се е намирал, защото е бил загубил пътя вътре в себе си.
Затова чува глас, който му казва […]: „Остави пътя на Савел, за да намериш вярата на Павел. Съблечи дрехата на слепотата си и се облечи в Христос (срв. Гал 3,27) […] В твоето тяло исках да ти открия слепотата на сърцето ти , за да можеш да видиш това, което не си виждал и за да не приличаш на тези, които имат очи, а не виждат, имат уши, а не чуват (срв. Пс 115,5-6). Савел трябва да се обърне с всичките си безполезни писма (срв. Деян 22,5), за да може Павел да напише всичките си така необходими послания. Слепецът Савел изчезва, […] така че Павел да стане светлина за народите” […]
Павле, кой те промени така? „Искате да знаете кой е бил това? Бил е мъжът, наричан Христос […] Той помаза очите ми и ми каза: `Отиди в Силоам и се измий!` Отидох, измих се и прогледнах (срв. Ив 9,11) . Какво толкова чудно има в това? Този, който ме е сътворил, ме създаде отново; със силата, с която ме е сътворил, той ме излекува; аз съгреших, но той ме очисти.”
Ела Павле, остави стария Савел, скоро ще видиш и Петър […] Анания, докосни Савел и ни дари Павел; прогони преследвача и изпрати проповедника. Овцете няма да се страхуват, агънцата Христови ще се радват. Възложи ръцете си върху вълка, който преследваше Христос, за да може сега с Петър да води агънцата си на паша.

(evangeliumtagfuertag.org)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар