Душата да желае лишения и бедност заради любовта на Исус

22 февруари 2018, 21:19

„Душата винаги да търси и да се стреми:
не към по-лесното, но към по-трудното,
не към по-вкусното, но към по-безвкусното,
не към това, което повече й харесва, но към
онова, което не й се харесва,
не към почивка, но към труд,
не към удобства, но към неудобства,
не към високо и ценно, но към нищожно и презряно,
не да търси нещо, а да не търси нищо,
не да търси добрата страна на сътворените неща, но лошата,
да желае лишения и бедност заради любовта на Исуса Христа.“

Св Иван от Кръста

(из „Животът на свети Иван от Кръста“)

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар