Любовта към бедните

1 март 2018, 18:55

Господ казва: „Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилвани” (Мт 5,7). Милосърдието не е най-малкото от блаженствата. „Блажен оня, който пригледва бедни (и сиромаси)! В злочест ден Господ ще го избави” (Пс 40,1). И „Добрият човек се смилява и на заем дава” (111,5). И „той всеки ден се смилява и на заем дава” (Пс 36,26). Да привлечем благословията над нас, да се наречем разумни, да бъдем милостиви! Дори нощта не бива да те прекъсва в правенето на добро. Не казвай: „Иди си и дойди пак, и утре ще ти дам” (Притчи 3,28). Нищо да не застава между намерението и изпълнението на добрите дела! Само милостта не толерира никакво отлагане. „Раздели хляба си с гладните, и скитниците сиромаси заведи у дома си” (Ис 58,7) и то добродовлно! Защото е казано: „благотворител ли си, – благотвори на радо сърце” (Рим 12,8). Желанието удвоява стойността на доброто дело. У това, което се върши с горчивина и принуда, липсва дружелюбност и любезност. Добрите дела трябва да носят радост, а не сълзи. […] „Тогава твоята светлина ще се яви като зора, и твоето изцеление скоро ще процъфти” (Ис 58,8). Кой не би се стремил към светлината и спасението? […]
Ако искате да ме послушате слуги, братя и наследници на Христа , тогава, докато е време, да посетим Христос, да излекуваме Христос, да нахраним Христос, да облечем Христос, да подслоним Христос, да почитаме Христос, не само с гостоприемство, както са правили някои, не като Мария с благовония (Лк 7,37; Ив 12,3), не само с един гроб като Йосиф от Ариматея (Ив 19,38), не и с дарове за погребението като Никодим (Ив 19,39), който бил свят християнин, не и със злато, ливан и смирна, както преди тях направили мъдреците. Понеже Господ иска от света милост, а не жертва (Мт 9, 13) и понеже милостта струва повече от хиляди тлъсти агнета, нека да му покажем милосърдие в нуждаещите се, които днес са повалени, така че когато си тръгнат от тук, да ни отведат във вечните шатри в Христос, нашия Господ, на когото да бъде слава навеки. Амин!

Св. Григорий Назиански (330-390), епископ и църковен учител
„За любовта към бедните”

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар