Научи ме да слушам Словото Ти

12 март 2018, 21:32

Нуждая се от Теб, Господи
като мой учител,
всеки ден имам нужда от Теб.
Дай ми яснота на съвестта,
която единствена може да почувства Духа Ти.
Ушите ми са глухи,
не мога да чувам гласа Ти.
Погледът ми е замъглен,
не мога да виждам знаците Ти.
Само Ти можеш да отпушиш ушите ми,
да избистриш погледа ми
и да очистиш сърцето ми.
Научи ме да седя в краката Ти
и да слушам Словото Ти.

Бл. Джон Хенри Нюман

Подбор и превод: catholic-news.bg

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар