Исус във всеки момент очаква всеки от нас

18 март 2018, 13:30

Проповед за Пета Постна неделя

Автор: † Отец Мариуш Полцин, OFM Cap.
Клагенфурт (Австрия), 2015

Братя и сестри,
Гости от чужбина, гърци-езичници помолили Филип: „Искаме да видим Исус” (Ив 12,21 )
Ние днес можем да се чудим откъде са научили за Него. Те са живеели доста далече от Йерусалим, нямало ги е днешните средства за комуникация, освен това Исус пребивавал само в Светата Земя и забранявал да се разпространява вестта за чудесата, които извършвал. Но нещо е събудило в гърците интереса и нуждата от Него.
Когато Исус се родил, посетили Го езичници от Изтока, известни ни като Тримата царе, или мъдреци. Би могло да се каже: избързали малко. Исус бил още дете. За гърците от Евангелието според Иван би могло да се каже: пристигнали късно, закъснели. Господ Исус чрез Филип съобщавал, че се готви да напусне този свят.
Споменатото от Него зърно, което трябва да падне в земята, за да допринесе стократен плод, е самият Христос.
На някои хора им се струва, че към Господ Исус не бива да се отива прекалено рано, на други – че не бива да се идва вече закъснял. Някои смятат, че не бива да се кръщават малки бебета, защото те още нищо не разбират. Други казват, че за тях вече е прекалено късно, провалили са собствения си живот, били са и ще останат грешници…
Но Исус във всеки момент очаква всеки от нас. Той винаги има време за тези, които са прибързали и идват рано, и за онези, които идват късно и сами себе си смятат за закъснели.
Амин.

Новини: Проповеди

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар