Regina caeli

2 април 2018, 13:59

Молитвата Regina caeli (Царице небесна) се моли през Великденското време сутрин, на обед и вечер вместо „Ангел Господен“, а в Часослова на Църквата се пее след часовете Веспер (вечерня) или Комплет (повечерие), в зависимост от това кой от тях е последният за общността. Терминът „антифон” е възприет при Мариините антифони, въпреки че по-скоро се касае за подобни на химни песни, без препратка към някой псалм. Текстът и григорианската мелодия са от XII век. Текстът на молитвата на български, когато тя се моли вместо „Ангел Господен“:

Царице небесна, радвай се. Алелуя.
Защото, Когото си била достойна да носиш. Алелуя.
Възкръсна, както рече. Алелуя.
Моли се Богу за нас. Алелуя.
Радвай се и весели се, Дево Марио. Алелуя.
Защото Господ Исус Христос наистина възкръсна. Алелуя.

Новини: Актуално

Коментари

Няма коментари

Оставете коментар